sylwuu

29 tekstów – auto­rem jest syl­wuu.

kwin­te­sen­cją ko­biecości jest róż i gorące latte.


___
gdzieś podpatrzone. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lipca 2011, 09:13

kiedyś tą zna­jomość naz­wałeś przyjaźnią.
dzi­siaj ja dam jej na imię miłość. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 14 listopada 2010, 15:30

bo między na­mi jest więcej zła niż miłości. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 maja 2010, 20:27

dzięki To­bie odzys­kałam wiarę w ludzi.
pot­ra­fisz spra­wić, bym zno­wu uwie­rzyła w siłę miłości? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 13 kwietnia 2010, 20:40

szko­da, że dzi­siej­sza 'miłość' opiera się często tyl­ko na zmysłach do­tyku i wzroku. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 marca 2010, 17:57

Twój za­pach chciałabym scho­wać na dno szafy.*zain­spi­rowa­na myślą ~elenie 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 marca 2010, 21:38

bo cza­sem nie war­to ożywiać przeszłości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 lutego 2010, 16:48

dob­rze, że trzy­masz mnie na dystans.
zbliżając się do Ciebie, mogłabym złamać Ci serce. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 lutego 2010, 15:08

ej, to ko­niec świata.
pot­ra­fisz prze­konać łzy, by już nie leciały? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 lutego 2010, 13:15

nie uszczęśli­wiaj ni­kogo na siłę.

dając mniej­sze ra­dości, da­jesz więcej szczęścia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 lutego 2010, 20:41
sylwuu

mimo ukończenia lat 18, w jakiejś większej części wciąż dziecko... ale lubię to. przy masie problemów, ta dziecięca wiara, że jutro będzie lepiej, pozwala choć na chwilę znowu się uśmiechnąć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność